AKTUALNOŚCI

P O L E C A M Y  N O W E  U S Ł U G I  N A  W I O S N Ę:

  • mycie i dezynfekcję parownika klimatyzacji przy pomocy urządzenia i środków TUNAP
  • czyszczenie filtra cząstek stałych
  • odgrzybianie klimatyzacji